Historia

Patronem klubu jest Janusz Kusociński (ur. 15 stycznia 1907 roku w Warszawie)najwybitniejszy lekkoatleta Polski międzywojennej, rekordzista świata, Mistrz Olimpijski z Los Angeles w 1932 roku w biegu na 10000 m, Wielki Sportowiec i Patriota, Żołnierz Września 1939 roku, odznaczony Krzyżem Walecznych w Obronie Warszawy, rozstrzelany przez hitlerowców podczas masowej egzekucji w Palmirach, 21 czerwca 1940 roku.
Nazwa klubu wywodzi się od Jego sportowego pseudonimu „Kusy”.

Międzyszkolny Klub Sportowy „KUSY” powstał w 1958 roku. W latach 1958-1977 MKS „KUSY” był klubem dwusekcyjnym, działającym przy Szkolnym Związku Sportowym. Utalentowana sportowo młodzież trenowała w klubie piłkę ręczną i gimnastykę sportową.

1978 roku dołączyła sekcja siatkówki dziewcząt i wraz z nią, decyzją władz oświatowych i Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, klub został przejęty przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
W następnych latach powstawały w klubie kolejne sekcje: lekkoatletyki, koszykówki, badmintona, trójboju nowoczesnego, tenisa stołowego, szachów, szermierki i gimnastyki artystycznej; niektóre sekcje, z różnych przyczyn, zaprzestały działalności.

  1 kwietnia 1992 roku MKS „KUSY” został wpisany do Rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i uzyskał osobowość prawną Od tego czasu klub prowadził działalność, zgodnie z własnym statutem, jako samodzielna jednostka organizacyjna Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

styczniu 1999 r., po przejęciu placówek oświatowych przez Gminę Miasto Szczecin,
klub został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Miasto Szczecin.
Klub od wielu lat uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Szkolenia i Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Sportowo.

Ze względu na ilość sekcji, liczbę zawodników oraz osiągane wyniki sportowe MKS „KUSY” zaliczany jest do największych i najsilniejszych młodzieżowych klubów sportowych w Polsce. Od 2005 roku jest nieprzerwanie liderem wśród klubów województwa zachodniopomorskiego.